Maatschappelijke vraagstukken ~ Ondernemende oplossingen

De transitie naar een duurzame samenleving die is gebaseerd op een circulaire economie vraagt om een ondernemende aanpak van vraagstukken die er toe doen voor je bedrijf, voor je instelling of voor je gemeente en regio. En daar wil ik graag aan bijdragen, bij faciliteren, mee-ondernemen of meedenken.

De dynamiek van de stad heeft een grote aantrekkingskracht op mensen die er kansen en mogelijkheden zien om hun leven vorm te geven. Een concentratie van creativiteit en ondernemerschap en tegelijkertijd een plaats waar armoede en aantasting van het leefmilieu aan de orde zijn.  

De urgentie van die stedelijke problematiek vraagt om een ingrijpende koerswijziging. Een essentiële stap daarin is de overgang van de huidige lineaire economie naar een meer duurzame, circulaire wijze van produceren en samenleven. Dat vraagt om veerkracht en de bereidheid van systemen en mensen om zich aan te passen en te streven naar economische, ecologische en sociale waardecreatie.

Een slim stedelijk netwerk dat zorg draagt voor het eco-systeem en bijdraagt aan de biodiversiteit. Een stad die de kaders en de ruimte biedt waarbinnen burgers en bedrijven initatief en verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun omgeving, waar lokale oplossingen bedacht kunnen worden met een mondiale betekenis.

Je kunt het meeste aan mij hebben als het gaat over onderwerpen die mij na aan het hart liggen. Vragen op het gebied van transformatie en place making bij duurzame gebieds- en wijkontwikkeling, opbouwen van business communities en verzamelgebouwen, toekomstverkenningen en strategiebepaling voor organisaties en sectoren, cross sectorele samenwerking.

Meer weten? Bel me op 06-5390 3490 of e-mail naar peter@dmbv.org

 


 

 
Box WLP.jpg

Waterloopleinmarkt “opnieuw gemaakt”

In opdracht van het Marktbureau van de gemeente Amsterdam werk ik aan de vernieuwing van het Waterlooplein en met name aan de markt die nu 6 dagen per week gebruik maakt van het plein.

Het Waterlooplein gaat fysiek op de schop. De infrastructuur van het plein wordt zowel onder- als bovengronds vernieuwd. Dat wordt zichtbaar in nieuwe bestrating, 35 nieuwe bomen en een nieuwe indeling van de markt. Het werk wordt in twee fases uitgevoerd en zal begin 2022 worden opgeleverd. De marktkooplieden zijn ondergebracht op een tijdelijke markt, o.a. aan de Amstelzijde van het stadhuis. Een logistieke puzzel om alle vaste kooplieden weer een plek te geven.

Het Waterlooplein wordt ook gekenmerkt door de marktboxen van waaruit de koopwaar wordt aangeboden. De oude boxen zijn afgevoerd en krijgen elders een tweede leven. Samen met Atelier Puuur is een nieuwe marktbox ontworpen. Een forse investering met een sluitende business case die leidt tot een heel beperkte lastenstijging voor de kooplieden.

Opnieuw van waarde

De Waterloopleinmarkt heeft meer nodig dan nieuwe stenen en verse bomen alleen. Net als andere markten kampt deze markt met het probleem van teruglopend bezoek, eenzijdig (toeristisch) aanbod en weinig divers publiek. De markt staat voor de uitdaging om zichzelf als vlooienmarkt opnieuw uit te vinden.Om traditie en vernieuwing met elkaar te verbinden wordt de Waterloopleinmarkt een themamarkt. 

Het Waterlooplein kan zich onderscheiden als onderdeel van de kringloop economie. Bij uitstek de plaats om nieuwe economische èn emotionele waarde toe te voegen aan gebruikte goederen en materialen. Waterlooplein: opnieuw gebruikt, opnieuw gemaakt, opnieuw bedacht en opnieuw uitgevonden. Een moderne markt rond het thema hergebruik in al zijn vormen en gradaties. Er zit toekomst in het verleden!

 

Werkplaats Papaver

E9B3CC0F-9DCF-4B12-A7D8-C51807A13B26.jpeg

TIJDELIJKE WERKPLEK NODIG?

VOOR DENKERS EN DOENERS DIE (SAMEN) WERKEN AAN DUURZAME PROJECTEN

Stadslab Buiksloterham beheert tijdelijk het gebouw aan de Papaverweg 48 in Buiksloterham. We bieden werkplekken tegen een schappelijke prijs en vooral een leuke plek om samen te werken aan duurzame plannen voor de wijk en de rest van de wereld.

Interesse? Mail naar peter@buiksloterham.nl

 

 
Afbeelding1.png

Circulair Buiksloterham

Circulair Buiksloterham is er op gericht om de Buiksloterham tot voorbeeld te maken voor circulaire wijkontwikkeling. Een wijk waar energie afkomstig is uit hernieuwbare bronnen, waar materialen slim worden ingezameld voor reparatie, hergebruik en verdere recycling. Waar hemelwater wordt gebufferd en nuttig gebruikt en waar waardevolle grondstoffen en energie worden teruggewonnen uit het afvalwater.

Stadslab Buiksloterham neemt het voortouw om circulair Buiksloterham verder te ontwikkelen door toekomstige bewoners, bedrijven en andere belanghebbende partijen samen te brengen. Zodat ze kennis kunnen delen, initiatieven kunnen lanceren en nieuwe partners kunnen vinden voor samenwerking.

In opdracht van Stadslab Buiksloterham werk ik als kwartiermaker/regiseur aan circulair Buiksloterham.

Kijk op www.buiksloterham.nl