Dortwegt Management B.V. | DMBV
 

Van idee tot business case

Ik ben altijd te porren voor een goeie "hoe-vraag".

Hoe maken we onze organisatie toekomstbestendig? Hoe kunnen we het gebruik van eindige grondstoffen terugdringen? Hoe komen we tot een ondernemende oplossing voor het hergebruik van lege bedrijfsgebouwen? Hoe betrekken we burgers en bedrijven bij de transitie naar een circulaire economie?

In verschillende stadia van de ontwikkeling en uitwerking van een vraagstelling ben ik inzetbaar. Als moderator bij het formuleren van de juiste vraagstelling, als facilitator van de creatieve fase, als coach en procesbegeleider (van teams) bij de eerste uitwerking tot en met de uitwerking van een of meerdere business cases.  

Hieronder enkele voorbeelden: 

 

 

Programma-manager

  • Green Metropole - programma gericht duurzame innovatie en de ontwikkeling van een business community van aanbieders van duurzame producten en diensten in opdracht van een consortium van private sponsors, publieke financiers en kennisinstellingen.
  • Renaval - ontwikkelen en uitrollen van een economisch transformatieprogramma voor de Noordelijke IJ-oever in Amsterdam in opdracht van een publiek-privaat samenwerkingsverband.
 

Moderator / Procesbegeleider

  • Strategische heroriëntatie - serie workshops met team van directie en medewerkers om nieuw koers vast te stellen en implementatie te begeleiden van innovatieplan in opdracht van ontwikkelingsorganisatie.
  • Europese conferentie over armoedebestrijding – ontwikkelen werkwijze voor workshops , trainen moderators workshops en leiden driedaagse bijeenkomst in opdracht gemeente Amsterdam .

 

 

 Interim-management

  • Directeur New Energy Docks - herpositionering incubator voor start-ups en jonge bedrijven in duurzaamheid, waaronder het ontwikkelen van een verzamelgebouw als onderdeel van gebiedsontwikkeling in opdracht van publiek-private stichting.
  • Place maker / gebiedsmanager - opzetten transitie-aanpak voor een binnenstedelijke wijk met sociaal-economische achterstandsproblematiek in opdracht gemeente Amsterdam. 
 

[Ondernemende] advies opdrachten

  • Buurderij Tuinen van West - in kader van innovatieprogramma stadslandbouw Tuinen van West (poldergebied Amsterdam Osdorp) ontwikkelen van een of meerdere business cases die de revitaliseringsaanpak ondersteunen in opdracht van InnovatieNetwerk Ministerie van Economische Zaken.
  • Realisatie ateliercomplex - conceptontwikkeling, exploitatie- en beheerplan opstellen en financiering regelen in gemengde opdracht ( deel vaste en deels resultaatafhankelijke vergoeding) van een woningbouwcorporatie.