Dortwegt Management B.V. | DMBV
 
20161005_201349.jpg

Peter & Co

Vanaf 1998 heb ik de eerste stappen gezet richting zelfstandig ondernemerschap. Door een management buy out heb ik samen met een zakenpartner de projectenorganistie Renaval overgenomen die ik in de jaren daarvoor in dienstverband had opgebouwd. Als managing partner van Stadia B.V. heb ik samen met een team van 15 tot 20 medewerkers programma's opgezet en uitgevoerd op het gebied van ondernemerschapsontwikkeling, innovatie en stedelijke vernieuwing.

Stadia was de drijvende kracht achter o.a. Startpunt Noord (150 start ups), Co*Star Ondernemerscoaching (75 coaches opgeleid, 150 bedrijven gecoacht), Innovité, Train to the Future, Zin in Zaken (Sociaal Ondernemen competitie). Daarnaast heeft Stadia een voortrekkersrol gespeeld bij het onder de aandacht brengen van de behoefte aan kleinschalig vastgoed - ruimte op maat voor jonge bedrijven. Door betrokkenheid bij o.a. het bedrijvencentrum Timorplein in Amsterdam-Oost, het Huis van de Communicatie in Leiden, Kaap Noord in Amsterdam-Noord is ook daadwerkelijk aanbod gerealiseerd.

 

 
ikoon.Co-star.jpeg

Dortwegt Management | DMBV

In 2008 heb ik een volgende stap gezet. Meer betrokkenheid bij de inhoud en minder managen. Meer aandacht voor proces en programma en minder project. Werken in wisselende combinaties met partners uit mijn netwerk, interim opdrachten voor kortere of langere tijd. Een volgende stap ook in het bepalen van de prioriteiten: actief bijdragen aan de transitie naar een duurzame economie, ondernemende oplossingen zoeken voor maatschappelijke vraagstukken. Urgentie verbinden met creativiteit leidt tot inspirerende innovaties. Daar wil ik bij betrokken zijn, deel van uitmaken, een rol spelen. Hoe? Dat zal steeds verschillen.

Heb je belangstelling voor mijn volledige CV? Mail naar peter.dortwegt@gmail.com