Maatschappelijke vraagstukken ~ Ondernemende oplossingen

De transitie naar een duurzame samenleving die is gebaseerd op een circulaire economie vraagt om een ondernemende aanpak van vraagstukken die er toe doen voor je bedrijf, voor je instelling of voor je gemeente en regio. En daar wil ik graag aan bijdragen, bij faciliteren, mee-ondernemen of meedenken.

De dynamiek van de stad heeft een grote aantrekkingskracht op mensen die er kansen en mogelijkheden zien om hun leven vorm te geven. Een concentratie van creativiteit en ondernemerschap en tegelijkertijd een plaats waar armoede en aantasting van het leefmilieu aan de orde zijn.  

De urgentie van die stedelijke problematiek vraagt om een ingrijpende koerswijziging. Een essentiële stap daarin is de overgang van de huidige lineaire economie naar een meer duurzame, circulaire wijze van produceren en samenleven. Dat vraagt om veerkracht en de bereidheid van systemen en mensen om zich aan te passen en te streven naar economische, ecologische en sociale waardecreatie.

Een slim stedelijk netwerk dat zorg draagt voor het eco-systeem en bijdraagt aan de biodiversiteit. Een stad die de kaders en de ruimte biedt waarbinnen burgers en bedrijven initatief en verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun omgeving, waar lokale oplossingen bedacht kunnen worden met een mondiale betekenis.

Je kunt het meeste aan mij hebben als het gaat over onderwerpen die mij na aan het hart liggen. Vragen op het gebied van transformatie en place making bij duurzame gebieds- en wijkontwikkeling, opbouwen van business communities en verzamelgebouwen, toekomstverkenningen en strategiebepaling voor organisaties en sectoren, cross sectorele samenwerking.

Meer weten? Bel me op 06-5390 3490 of e-mail naar peter@dmbv.org

 


 

 

Zakelijke leiding 50 jaar Bijlmer

image001-1.png

Van november 2017 tot en met november 2018 is het vijftigjarig bestaan van de Bijlmer gevierd. Een jubileumjaar barstens vol activiteiten voor en door bewoners, instellingen en bedrijven. Een van de hoogtepunten was de uitvoering van The Passion in Zuidoost, waarmee het stadsdeel zich nationaal op de kaart heeft weten te zetten. De diversiteit en veelkleurigheid van Zuidoost is tot uitdrukking gekomen in de South East Parade, de tentoonstellingen en culturele events met muziek, eten en verhalen uit alle windstreken. Natuurlijk is er teruggekeken op de stedebouwkundige geschiedenis van de Bijlmer, de hoge ambities en grote problemen. Maar ook toekomst is niet onbesproken gebleven; bouw van nieuwe wonigen, terugdringen van de armmoede en uitsluiting en het benutten van de kansen die de diversiteit van Zuidoost herbergt.

In opdracht van de gemeente Amsterdam ben ik als zakelijk leider bij de viering van 50 jaar Bijlmer betrokken geweest. Een boeiende opdracht om samen met een kernteam de randvoorwaarden te scheppen voor de vele initiatiefnemers die Zuidoost een enorme boost hebben gegeven. Een prima basis om duurzame verbeteringen tot stand te brengen.

 
Hely_logo_road.png

Buiksloterham deelt mobiliteit!

Sinds half december 2018 staan er twee elektrische auto's, vier elektrische fietsen, een elektrische bakfiets en twee gewone fietsen klaar in Buiksloterham om te worden gedeeld. Eind januari zijn er inmiddels een vijftigtal inschrijvers die willen meedoen.

Het deelsysteem wordt aangeboden door Hely en is samen met stadslab Buiksloterham tot stand gekomen. Het resultaat van meerdere bijeenkomsten met potentiele gebruikers, beleidsmakers en belanghebbenden. Nu nog op een tijdelijke locatie, maar op termijn en afhankelijk van belangstelling op een (nog nader te bepalen) definitieve locatie.

Duurzame mobiliteit is voor Buiksloterham een belangrijk thema. Natuurlijk als bijdrage aan een duurzame wijk, maar ook vanwege het experiment. Duurzame mobiliteit is meer dan het neerzetten van enkele deelauto's - dat is inmiddels een bekend concept - het moet meerdere vervoersmiddelen omvatten binnen een systeem, het moet niet alleen lokaal een oplossing bieden, maar het totale reizen van een duurzaam aanbod voorzien. 

In Buiksloterham komt nog een experiment met deelvervoer. De bewoners van Schoonschip krijgen ook een mobiliteitssysteem om hun parkeerprobleem op te lossen. Een systeem dat ook ter beschikking zal komen voor de buurt.

 

Creative City Lab aan de basis van circulaire start up

Wool2 wordt Brightloops – expert en koploper op het gebied van duurzame kleding en produceert collecties van 100% gerecycled textiel, afkomstig uit de Nederlandse kleding afvalberg.

In 2016 lanceerde CCL Recycle Lab for Circular Fashion onder de naam Wool2 met als doel het verduurzamen van de modeketen middels het recyclen van post consumer textielafval door daar nieuwe kwalitatieve fashion items van te maken.

Het onderzoek en technische proeven resulteerden in nieuwe garens en eerste proeven van nieuw breiwerk. Succesvolle crowd funding zorgde voor de middelen om de eerste fashion items (truien en sjaals) van gerecyclede wol te kunnen produceren en te leveren aan de consument. Dit vormde de basis voor een nieuw bedrijf: Brightloops

 
ikoon.Co-star.jpeg

Interim management

Vanaf medio februari beschikbaar voor nieuwe opdrachten

Mijn opdracht in Amsterdam Zuidoost - zakelijke leider viering 50 jaar Bijlmer - is per medio februari afgerond. Vanaf die tijd heb ik ruimte voor 20 tot maximaal 32 uur per week voor kortere of langere tijd.

Bel voor een orienterend gesprek naar 06 5390 3490 of stuur een e-mailbericht naar peter@dmbv.org.

Je kunt me ook benaderen als je op zoek bent naar een dagvoorzitter en/of iemand die kan meedenken met de inhoudelijke voorbereiding van workshops of een evenement.   

 

 
Afbeelding1.png

Circulair Buiksloterham

Circulair Buiksloterham is er op gericht om de Buiksloterham tot voorbeeld te maken voor circulaire wijkontwikkeling. Een wijk waar energie afkomstig is uit hernieuwbare bronnen, waar materialen slim worden ingezameld voor reparatie, hergebruik en verdere recycling. Waar hemelwater wordt gebufferd en nuttig gebruikt en waar waardevolle grondstoffen en energie worden teruggewonnen uit het afvalwater.

Stadslab Buiksloterham neemt het voortouw om circulair Buiksloterham verder te ontwikkelen door toekomstige bewoners, bedrijven en andere belanghebbende partijen samen te brengen. Zodat ze kennis kunnen delen, initiatieven kunnen lanceren en nieuwe partners kunnen vinden voor samenwerking.

In opdracht van Stadslab Buiksloterham werk ik als kwartiermaker/regiseur aan circulair Buiksloterham.

Kijk op www.buiksloterham.nl