101_0138_JFR kopie.jpg

Creative City Lab

Het is tijd voor een nieuwe wereld. Een wereld met innovatieve en duurzame oplossingen en samenwerkingsverbanden. Creative City Lab helpt deze nieuwe wereld te realiseren door innovatieve, duurzame oplossingen te bedenken en processen te versnellen.

Creative City Lab is een bundeling van innovatieve krachten uit het bedrijfsleven, de overheid, kennisinstellingen en de creatieve industrie. Onze doelstelling is om samen met deze partijen creatieve en duurzame oplossingen te vinden voor urgente en complexe maatschappelijke kwesties om daarmee maatschappelijke en economische ontwikkeling te realiseren. Wij hebben daartoe een breekijzer ontwikkeld om tot versnelling te komen; het open innovatielab.

Het Innovatielab
Een van de meeste prominente diensten van de stichting Creative City Lab is het Innovatielab. Een unieke open innovatie formule waarbij wij in een gekozen gebied – een living lab omgeving – dichtbij belanghebbende partijen nieuwe business concepten ontwikkelen in samenwerking met excellente studenten. Onze zorgvuldig geselecteerde studenten uit vele verschillende studierichtingen (laatste jaar master of net afgestudeerd) werken in multidisciplinaire teams aan een opdracht. Zij worden intensief begeleid door  professionals uit het bedrijfsleven en de creatieve industrie. Doel van het lab is om te komen tot een of meerdere haalbare en financierbare business cases. 

Juist bij het aanpakken van complexe vraagstukken waarbij vele belangen gemoeid zijn, is het vaak moeilijk om afstand te nemen van de eigen belevingswijzen en bestaande systemen. Onze jonge enthousiaste deelnemers kunnen belangeloos en met een frisse blik de problematiek benaderen. Dit stelt ze in staat ècht vernieuwende, impactvolle en vooral werkbare oplossingen te ontwikkelen die van belang zijn voor onze partners en de maatschappij.

Vanaf begin 2014 vorm ik samen Ellen Mensink en Claire Teurlings het team dat Creative City Lab vorm geeft.